Golfens utrustning

De två absolut viktigaste komponenterna inom golfen är golfklubban och golfbollen. Utan dessa två är sporten helt enkelt inte möjlig att utföra. Varje klubba har ett skaft, där greppet sitter högst upp, och klubbhuvudet längst ner. En golfare är tillåten att ha 14 klubbor i sin bag. Olika klubbor används för olika avstånd och olika lägen. Ett längre ett klubbskaft och ett loft med ett lägre gradantal på klubbhuvudet resulterar i ett längre golfslag (om slaget är utfört korrekt). En golfbag har vid de flesta tillfällen en driver, en putter, ett par wedgar, järnklubbor, och en fairwaydriver.

Golfklubbor kan bli enkelt indelade i tre grupper. Den första är träklubborna. Trots att dessa klubbor inte längre görs i trä idag så har namnet stannat kvar inom sporten. Inom dagens golfindustri så görs alla klubbor, oavsett klubbkategori, av ett speciellt stål. Drivern är den klubba med det största klubbhuvudet och den största träffytan. Denna klubba används endast ifrån teet och slås med hjälp av en peg som håller upp bollen. Drivern är den klubba som når absolut längst utav alla klubbor i bagen men är också väldigt svårhanterad. En fairway klubba är väldigt lik en driver men med ett mindre klubbhuvud och mindre träffyta. Denna klubba kan variera i loft och längd beroende på vad golfaren föredrar. I golftermer så kallas de olika loften antingen ”spoon”, ”träfemma”, eller ”träsjua”.

Inom den andra klubbkategorin finner vi de mest använda klubborna i bagen, järnklubborna. En järnklubba har inte samma runda klubbhuvud som en driver eller en fariwayklubba utan utgörs utav ett mindre och smalare stålhuvud. Järnklubborna kan användas överallt på banan förutom på greenen. Dessa klubbor anordnas i nummerordning utifrån klubbans loft. Ju mer loft klubban har desto högre är dess nummer. 9 är den mest loftade klubban och 1 är den med minst loft. Många golfare väljer att inte inkludera alla nio järnklubbor i bagen för att ge utrymme för andra sorts klubbor då 1an, 2an, och 3an inom järnkategorin används väldigt sällan. Den tredje och sista klubbgruppen är puttern. Puttern skapades under golfens tidigare år som en järnklubba med ett väldigt lågt loft, för att göra det enklare att spela på greenen. Idag så har dock puttern fått sig sin egna kategorin och utvecklats till att ett helt annorlunda utseende jämtemot järnklubborna. Puttern används inom golfens närspel, främst på greenen, då precision spelar en stor roll.

Inlägg skapade 18

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote