Golfens grunder

Golf är en väldigt komplex sport som är otroligt svår att bemästra. För den som är intresserad av att lära sig och ta sig ann utmaningen att bli en bra golfspelare så är det viktigt att börja med de basala komponenterna inom sporten. Utan grunden så är det nästintill omöjligt att komma underfund med de allt mer komplexa bitarna.

Golf spelas på en bana som har 18 hål (vid vissa tillfällen 9 hål). Varje hål skiljer sig ifrån de andra hålen både på utseende och svårighet. Målet för golfaren är att på så få slag som möjligt ta sig från teet, vilket är startpunkten vid varje hål, till koppen. Det kan låta enkelt men varje hål har olika hinder för att göra det svårare för golfaren att nå koppen.

Ett hål på en golfbana består i de flesta fall utav ett utslagstee, en fairway, en ruff, hinder i form av vatten och/eller bunkrar, fringen som omringar greenen, greenen och en flagga som representerar koppen. Längden på gräset på ett hål varierar beroende på var på hålet en befinner sig. Ruffen är det gräs som är längst, vilket gör det till det svåraste området på hålet att ta sig ifrån och bör därför undvikas. Fairwayen och teet har både relativt kort klippt gräs då detta är området som golfaren försöker ta sig till och sedan igenom. Greenen är det område på banan som har det kortaste gräset. Desto kortare klippt greenens gräs är desto svårare är det för golfaren att få bollen i koppen. Detta har att göra med att längden på gräset avgör vilken hastighet bollen rullar i.

Här följer en lista med de absolut viktigaste termerna att känna till:

Tee: startpunkten vid varje hål. Här tar ”utslaget” plats, vilket är det första slaget på varje hål.

Fariway: den del av golfbanan som leder till greenen. Fariwayen är klippt kort och är det område som golfaren siktar på att befinna sig på.

Green: detta är området som koppen befinner sig på. Greenen har det kortaste gräset på banan, och kan endast spelas på med hjälp av en klubba nämn puttern.

Ruffen: detta är området runt omkring fairwayen. Ruffen har längre gräs vilket gör det svårare för golfaren att slå bollen.

Bunker: ett utgrävd område som är fyllt med sand. Oftast finner man bunkrar runt omkring greenen, men det händer också att hål har dem i ruffen nära fairwayen.

Sving: Detta är rörelsen som golfaren utövar för att träffa bollen. Svingen är en av de mer komplexa komponenterna utav golf då de finns tusen tals olika sätt, bra och dåliga, att utföra den på.

Par: representerar antalet slag som är förväntas behövas för att ta sig ifrån utslaget till koppen.

Bogey: Resultat på ett hål som indikerar att golfaren slog ett slag mer än paret.

Dubbel Bogey: Resultat på ett hål som indikerar att golfaren slog två slag mer än paret.

Birdie: Resultat på ett hål som indikerar att golfaren slog ett slag mindre än paret.

Eagle: Resultat på ett hål som indikerar att golfaren slog två slag mindre än paret.

Inlägg skapade 18

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote